Ugrás a tartalomra
Eutelsat logo

20 éve privatizálták az Eutelsatot

Bár a szervezet elődjét 1977-ben alapították, az Eutelsat 2001-ben átalakuláson esett át, melynek végén egy vállalatra (Eutelsat SA) és egy kormányköri szervezetre (Eutelsat IGO) vált szét. A jubileum apropóján áttekintjük a szervezet történetét, működését. A tizenhét taggal induló társulás igazi sikertörténetté vált: ma már 48 tagállama van és a világ népességének kétharmadát képes lefedni.

 

Műholdas távközlési szervezetek

 

Több állam is globális műholdas kommunikációs rendszert kívánt létrehozni már az 1960-as években, az űrtávközlés hajnalán azonban csak néhánynak volt erre elegendő pénzügyi forrása, és még kevesebbnek voltak erre technikai lehetőségei. A nagy szárazföldi területekkel rendelkező országok – például az Egyesült Államok, Kanada, Kína vagy az indiai szubkontinens – a nemzeti összetartás elősegítése érdekében hozták létre a saját műholdas rendszereiket. Nyugat-Európa országai pedig a regionális integráció jegyében kezdeményeztek műholdas programokat. Nagy-Britannia és Franciaország esetében ehhez az a remény is társult, hogy a műholdak segítségével fennmaradnak a kapcsolatok a korábbi gyarmataikkal. A Szovjetunió az érdekkörébe tartozó szocialista államok összekapcsolását várta a technológiától, ez a szándék hozta létre az Interszputnyikot.

 

A távközlési piac liberalizációja az 1990-es évek végére a legtöbb műholdas kormányközi szervezet privatizációjához vezetett, és a világűr kereskedelmi felhasználásának kezdetét jelentette.

 

Eutelsat IGO – a kezdetektől napjainkig

 

A szervezetet a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications – CEPT) 17 tagja alapította 1977-ben. A szervezetet létrehozó ideiglenes egyezmény 1982 júliusában nyílt meg aláírásra, majd 1985. szeptember 1-jén lépett hatályba. Magyarország 1993. október 21-én csatlakozott a szervezethez.

 

Az EUTELSAT fő célja az európai távközlési műholdas rendszerek űrszegmensének megtervezése, létrehozása, fejlesztése, működtetése és karbantartása volt. A szervezet az 1990-es évek közepén öt Hot Bird műholdból álló rendszert fejlesztett ki, hogy több száz csatornával rendelkező műholdas kapacitást kínáljon egyetlen műholdas pályapozícióról.

 

A szervezet átalakításáról 1997-ben született döntés a megváltozott szabályozási feltételekhez és az új piaci környezethez való igazodás céljával. Az átalakítás hosszú folyamat eredményeként, a műholdas szektor liberalizációjával 2001-ben valósult meg. Az Eutelsat eszközei, kötelezettségei és operatív tevékenységei 2001. július 1-től átkerültek az Eutelsat S.A. néven létrehozott gazdasági társasághoz. (A kis- és nagybetűs írásmód a szervezet és a vállalat könnyebb elkülönítését szolgálja.) A fennmaradó Eutelsat kormányközi szervezet szerkezete, szerepe és tevékenysége átalakult: az Eutelsat IGO fő célja annak biztosítása és felügyelete, hogy az Eutelsat S.A. betartsa az Eutelsat egyezményében meghatározott alapelveket, amelyek a következők:

  • a közszolgáltatási/egyetemes szolgáltatási kötelezettség biztosítása,
  • a műholdas rendszer egész Európára kiterjedő lefedettsége,
  • a szolgáltatás részlehajlás nélküli biztosítása, valamint
  • a tisztességes verseny.

 

Az alapelveknek való megfelelés érdekében az Eutelsat S.A. használhatja az Eutelsat IGO-hoz rendelt rádiófrekvenciákat. A frekvenciák használata fejében az Eutelsat SA. biztosítja a szervezet működéséhez szükséges forrást, amelyről rendelkező megállapodást négyévente felülvizsgálják.

 

A privatizáció után a szervezet is átalakult, jelenleg két szervből áll: a részes államok közgyűléséből, amelynek minden tagállam a tagja és a titkárságból, amelynek vezetője a szervezet képviseletét ellátó ügyvezető titkár.

 

A közgyűlés feladatai többek között:

  • megvizsgálni és ellenőrizni az Eutelsat S.A. vállalat alapelvekkel összefüggő tevékenységeit,
  • meghozni a frekvenciahasználati jogosultságokkal kapcsolatos döntéseket a nemzetközi jog, különösen a Rádiószabályzat értelmében,
  • határozni a felek az Eutelsat Egyezményhez történő csatlakozásáról vagy kilépéséről,
  • határozni az ügyvezető titkár kinevezéséről és visszahívásáról, valamint meghatározni a Titkárság alkalmazottainak létszámát, jogállását és alkalmazási feltételeit,
  • elfogadni a költségvetést és a beszámolót.

 

A titkárságot az ügyvezető titkár vezeti, akit a közgyűlés négy évre választ meg.

 

Az ügyvezető titkár közvetlenül a közgyűlésnek felel, és a szervezet törvényes képviselője.

 

A közgyűlés az ügyvezető titkár munkájának támogatása érdekében létrehozta a Tanácsadó Testületet, amely jelenleg 9 tagállam képviselőjéből áll, és az ügyvezető titkár megkeresésére véleményt formál, illetve a Közgyűlés döntése alapján egyes kérdésekben javaslatot fogalmaz meg.

 

A szervezetben Magyarország képviseletét az NMHH látja el. Megtisztelő számunkra az, hogy a tagállamok a Tanácsadó Testületbe 2017-ben magyar tagot választottak, aki a tagok bizalmát élvezve 2020-tól a testület elnöki feladatait is ellátja.

 

A privatizáció után az Eutelsat IGO tagállamai száma több mint kétszeresére nőtt (jelenleg 48 tagállam), míg az Eutelsat S.A. műholdas flottája a világ népességének körülbelül kétharmadát tudja lefedni.

Címke

Like és megosztás

 
 

Önnek ajánlott