Ugrás a tartalomra
Európai Bizottság logo

Az élő közvetítésekhez kapcsolódó online kalózkodás elleni fellépésre tesz javaslatot az EB

A Bizottság a mai napon ajánlást fogadott el a sport- és egyéb élő eseményekhez, mint például koncertekhez és színházi előadásokhoz kapcsolódó kereskedelmi célú online kalózkodás elleni küzdelemről. Ebben arra ösztönzi a tagállamokat, a nemzeti hatóságokat, a közvetítési jogok jogosultjait és a közvetítő szolgáltatásokat biztosítókat, hogy az alapvető jogokkal és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban hatékony, kiegyensúlyozott és megfelelő intézkedéseket hozzanak a közvetítések engedély nélküli továbbközvetítése ellen. Az ajánlás az online kalózkodás elleni küzdelem fokozásával hozzájárul az uniós sport- és a kreatív ágazatok versenyképességének megerősítéséhez.

 

A sport- és élő események hozzájárulnak a sokszínű európai kulturális színtér előmozdításához, összehozzák a polgárokat, és a közösséghez tartozás érzését nyújtják. Az ilyen események szervezése, valamint élő közvetítése jelentős beruházásokat igényel, ugyanakkor hozzájárul a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Az engedély nélküli közvetítés az előadók, az élő és a sportesemények szervezői és közvetítői számára nagy mértékű jövedelemkiesést eredményez, és ezzel veszélyezteti az általuk kínált szolgáltatások életképességét.

 

Az ajánlás három fő területre összpontosít:

  • Az élő eseményekkel kapcsolatos bejelentések gyors kezelése: ezzel kapcsolatban az ajánlás a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályraépítve annak fontosságát hangsúlyozza, hogy a tárhelyszolgáltatók sürgős lépéseket tegyenek a jogellenes közvetítés által okozott kár minimalizálása érdekében.
  • Dinamikus tiltó intézkedések: az ajánlás a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló irányelvben biztosított jogorvoslati lehetőségek és néhány tagállam tapasztalatai alapján ösztönzi az élő eseményekkel kapcsolatban hozott blokkoló intézkedések alkalmazását, az élő sportesemények esetében pedig arra biztatja a tagállamokat, hogy azokon a területeken, ahol ez jelenleg nem lehetséges, a sportesemények szervezői számára biztosítsanak kereshetőségi jogot, hogy azok intézkedésért folyamodhassanak.
  • Kereskedelmi ajánlatok és figyelemfelkeltés: az élő és sportesemények szervezőinek és közvetítőinek azt javasolja, hogy kereskedelmi ajánlataikat tegyék megfizethetőbbé és vonzóbbá, illetve az uniós végfelhasználók szélesebb köre számára elérhetővé. Felszólítja a tagállamokat, hogy hívják fel a felhasználók figyelmét a jogszerű ajánlatokra és az ilyen típusú tartalmak fogyasztására, valamint a végrehajtó hatóságok figyelmét a kalózkodás problémájára.

 

Az ajánlás továbbá növeli az érintett nemzeti hatóságok, valamint a jogosultak és a közvetítők közötti együttműködést annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen kezelni az élő események engedély nélküli továbbközvetítésének jelenségét. Fontos célkitűzése a közigazgatási hatóságok közötti, az alkalmazott intézkedésekről, a kihívásaikról és az élő eseményekhez kapcsolódó online kalózkodás elleni bevált gyakorlatokról folytatott rendszeres információcsere biztosítása. Mivel a kalózkodás természetéből adódóan nemzetközi jellegű, fontos a tagállamok közötti határokon átnyúló együttműködés.

 

Végül az ajánlás kialakít egy erős nyomonkövetési rendszert a kalózkodás elleni küzdelemre gyakorolt hatások értékelésére és az esetleg szükséges további intézkedések mérlegelésére. Ezt a munkát a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontja (EUIPO Observatory) fogja segíteni, aminek keretein belül a hatékony nyomon követés érdekében világos fő teljesítménymutatókat hoznak létre.

 

A következő lépések

 

A Bizottság az EUIPO Observatoryval együtt szorosan nyomon követi az ajánlás hatásait. A mai napon megkezdjük a nyomon követéshez szükséges fő teljesítménymutatók létrehozását, amelyek nyár előtt lesznek véglegesítve.

 

A nyomon követés tapasztalatai alapján a Bizottság 2025. november 17-ig értékelni fogja az ajánlásnak a sport- és egyéb élő események engedély nélküli továbbközvetítésére gyakorolt hatását. A Bizottság ugyaneddig a határidőig fogja értékelni a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály más jogi aktusokkal, többek között a szerzői jogi szabályozással való kölcsönhatását is. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály végrehajtása fellendíti az online felületeken lévő jogszerűtlen tartalmak elleni szélesebb körű küzdelmet, és emellett jelentős hatással lesz a sport- és egyéb élő események engedély nélküli online továbbközvetítésére is.

 

Ezután a technológiai fejlődést és az értékesítési láncok és fogyasztási mintázatok fejlődését tekintetbe véve a Bizottság dönt arról, hogy szükség van-e további uniós szintű intézkedésekre.

 

Háttér-információk

 

Az ajánlás a digitális környezetben a sportesemények szervezői előtt álló kihívásokról szóló, 2021 májusában elfogadott európai parlamenti állásfoglalás nyomán született. A Bizottság az ajánlás kidolgozása során az érdekelt felekkel egy 2023 februárjában tartott ülésen egyeztetett, amelyen műsorszolgáltatók, sportjogi szervezetek, élő előadásokat bemutató szervezetek, online közvetítők és nemzeti hatóságok képviselői vettek részt. A szerzői jogokkal foglalkozó kapcsolattartó bizottság ülésein a tagállamokkal is megvitatta az ajánlást.

 

Az ajánlás a 2020-as, szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési tervre is épít, amely felismerte, hogy a hamisítás és a kalózkodás az egyik fő kihívás, amely az európai intellektuális javak kiaknázásának és a helyreállítás és rezilienciaépítés fellendítésének útjában áll.

 

Jelenleg is léteznek jogorvoslati lehetőségek az online kalózkodás ellen, nevezetesen a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló irányelv (2004/48/EK irányelv). A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály leegyszerűsíti a jogellenes tartalmakkal kapcsolatosan a tárhelyszolgáltatókhoz érkező bejelentések feldolgozását. Ezenkívül a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló irányelv értelmében a jogosultak olyan intézkedések meghozatalát kérhetik, amelyek online közvetítők számára elrendelik a nem engedélyezett tartalomhoz való hozzáférés blokkolását vagy a tartalom eltávolítását. Az ajánlás iránymutatást ad azzal kapcsolatban, hogy ezeket a jogorvoslati lehetőségeket hogyan lehet az online események konkrét eseteiben alkalmazni.

Címke

Like és megosztás

 
 

Önnek ajánlott