Ugrás a tartalomra

Ismételten aggodalmát fejezi ki az MKSZ

MKSZ logoA Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (MKSZ) elnöksége ismételten aggodalmát fejezi ki az RTL Klub és a TV2 által érvényesíteni kívánt műsordíjjal, és a szerződéskötési folyamattal kapcsolatban. A tárgyalásokra rendelkezésre álló idő rövidsége miatt több szolgáltató még nem tudott megegyezni a csatornákkal. Amennyiben az MKSZ által kezdeményezett hatósági eljárások és a folyamatban lévő tárgyalások nem vezetnek eredményre, így a csatornák részére fizetendő díj fennmarad, akkor a terjesztők költségei jelentős mértékben megemelkednek, és a TV szolgáltatók egy része kénytelen lesz a fizetendő díjakat továbbhárítani az előfizetőkre, és ezzel a TV szolgáltatás díját megemelni.

A TV2 Média Csoport és a Magyar RTL, mint a médiatörvény szerint jelenetős befolyásoló erővel bíró médiaszolgáltatók (JBE csatornák) 2016. május 31-én tették közzé 2016. július 1-jei hatályba lépéssel új általános szerződési feltételeiket (ÁSZF), amelyek a műsorterjesztők (szolgáltatók) számára TV2 és az RTL Klub műsorai terjesztésére vonatkozó feltételeket tartalmazzák. A két csatorna a legkedvezőbb feltételeket úgy állapították meg, hogy azok kizárólag akkor elérhetőek, ha a terjesztők augusztus 31-ig szerződést kötnek velük, és a csatornák terjesztése után háztartásonként és havonta jelentős díjat szednek az előfizetőktől – a műsorterjesztő táraságokon keresztül. Az egy háztartásra eső havi díj maximuma akár a 740 Ft-ot is meghaladhatja.

Az MKSZ elfogadhatatlannak tartja a nyomásgyakorlás ezt a módját. Kifogásoljuk, hogy ilyen, az előfizetőknek akár jelentős anyagi terhet okozó, a műsorterjesztési piacon eddig ismeretlen és ezért teljesen kidolgozatlan üzleti modell egyoldalú bevezetésére ilyen rövid határidővel kerül sor. Az RTL Klub és a TV2 érdemi előzetes egyeztetést nélkülözően meghirdetett ÁSZF-jeinek elemzése, annak az előfizetőkre, a terjesztőkre és a többi TV csatorna terjesztésére gyakorolt hatásának modellezése, és természetesen a TV előfizetői igények, vélemények felmérése jelentős feladat. Ezen túlmenően az RTL Klub még időközben módosította is a szerződéses feltételeit, amivel tovább nehezítette a szerződések megkötését. A Szövetséghez eljutott tagi információ szerint a csatornák által meghirdetett augusztus 31-i határidőig a terjesztőknek csak igen csekély hányada folytathatott eredményes tárgyalásokat vagy kötött már megállapodást. Információink szerint a csatornák mereven elzárkóztak a terjesztők azon ajánlatainak befogadásától, sőt azok megtárgyalásától is, melyek nem feleltek meg mindenben az általuk közzétett ÁSZF-nek, ami viszont kizárólag a csatorna érdekeit veszi figyelembe. Több terjesztő is arról számolt be, hogy egyéni ajánlatukra eddig még választ sem kaptak, vagy minden módosító javaslatukat elutasították. Emiatt elengedhetetlennek tartjuk a kezdeti szerződéskötési időszak meghosszabbítását legalább a valódi, konstruktív együttműködésen alapuló egyéni tárgyalások végéig.

A Szövetség a fizetős televíziót néző mintegy 3,5 millió háztartás érdekében is eljárva még júniusban elküldte jogi és piaci aggályait a NMHH-nak, amelyet még további eljárások fognak követni. Amennyiben az MKSZ által kezdeményezett hatósági eljárások és a folyamatban lévő tárgyalások eredményeként a csatornák részére fizetendő díj fennmarad és ezzel a terjesztők költségei jelentős mértékben megemelkednek, a szolgáltatók legalább egy része kénytelen lesz azokat az előfizetőkre továbbhárítani és ezzel a szolgáltatás díját megemelni. A kábelszövetség egyes tagjai különböző fórumokon jelezték, hogy a szélsőséges esetben akár bruttó 742 Ft összegű új – jogszabályalkotással és piacszabályozói inaktivitással támogatott - teher a gazdálkodásukat alapjaiban veszélyezteti. Más tagok azt hangoztatták, hogy kénytelenek – előbb vagy utóbb – a díjat direkt módon beszedni az előfizetőktől a két csatorna számára; ez az előfizetőik számára nyilvánvalóan magasabb TV előfizetési díjat jelent.

Sajnálatos, hogy bár a TV2 és az RTL Klub utáni díjfizetést lehetővé tevő kormányrendelet a felek szabad megállapodására bízza a szerződéses feltételeit, mégis a két csatorna ezt másként értelmezi, és csak saját ÁSZF-ük feltételei szerint hajlandóak szerződni.

A Szövetségünk egyes műsorterjesztő tagjai annak az aggodalmuknak adtak hangot, hogy a műsorterjesztési piac működését torzítja, továbbá az előfizető számára ésszerűtlen havi többletterhet ró az, hogy a két csatorna Általános Szerződési Feltételei gyakorlatilag lehetetlenné teszik olyan TV csomagok létrehozását, amelyekben nincs benne az RTL Klub és/vagy a TV2 csatorna.  A fennálló rendelkezések mellett kivitelezhetetlennek és ezért elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a TV2 és az RTL Klub a közzétett ÁSZF-jükre hivatkozva több hónappal a megállapodás előtti időszakra visszamenőlegesen, júliustól szedjenek díjat, és ezzel olyan helyzetbe hozzák a terjesztőket, hogy az esetleges díjemelésük mértékéről és időpontjáról az előfizetőiket ne tudják a hatóságok által elvárt időben értesíteni.

Félő, hogy a TV2 és az RTL Klub az ÁSZF-jük szerinti új díjak beszedésével tartósan stabilizálhatják a piaci helyzetüket, amelyet tovább fokozhat az, hogy jövőre a TV2 esetében a magas díjakból csak a többi csatornájukkal való árukapcsolás folytán elérhető kedvezményrendszer. Aggodalomra adhat okot az is, ha a szolgáltatók a fogyasztóik anyagi terhelésének megkímélése, vagy a versenynyomásnak való megfelelés érdekében más népszer, így értékes és drága csatornák eltávolítására kényszerülnének, mivel ezzel az információkhoz való minél szélesebb körű hozzájutásának alkotmányos joga sérülhet.

Ezen túl, az így kikerülő csatornák versenyhátrányba kerülnek mind a terjesztői díjbevételek, mind a reklámbevételeik tekintetében.

A Szövetség azt kéri a hatóságoktól, hogy a szükséges eljárásokat mielőbb folytassák le. Azt kérjük a két csatornától, hogy szabjanak a Kábelszövetség tagjai és a maguk számára is elegendő időt és lehetőséget az előfizetők érdekeit is messzemenően figyelembe vevő megállapodások megtárgyalására, mivel így a jogi eljárások lezárultával már minden érintett részére megnyugtató módon kerülhet sor a rendezetté váló jogviszonyok közt a műsorterjesztési szerződések megkötésére.

Címke

Like és megosztás

 
 

Önnek ajánlott