Ugrás a tartalomra

Rendezte a megújított előfizetői szerződések ügyét az NMHH és a UPC

UPC logoAz előfizetői érdekek védelme áll a középpontjában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a UPC Magyarország Kft. által most megkötött hatósági szerződésnek. A szerződésben a UPC által önkéntesen vállalt kötelezettségek konkrét, jól alkalmazható és hatékony jogvédelmet nyújtanak a telekommunikációs szolgáltató összes olyan előfizetőjének, akiknek az előfizetői szerződése a UPC által 2012 novemberében megküldött ajánlat alapján ráutaló magatartással újult meg. A megállapodás értelmében ezek a szerződések változatlanul érvényben maradnak, a szolgáltató ugyanakkor vállalta, hogy a kétoldalú szerződésmódosításokat a továbbiakban csak akkor tekinti elfogadottnak, ha azokat az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Az előfizetőknek az ügyben nincs semmi teendőjük.

Az NMHH és a UPC által megkötött hatósági szerződés kiemelkedő jelentőségű a fogyasztóvédelemben, hiszen az az előfizetők védelmében olyan kötelezettségeket tartalmaz a szolgáltató számára, amelyek garantálják, hogy az előfizetőket ne érhessék hátrányok a megújított szerződések miatt. A  hatósági szerződés a UPC érintett ügyfelei számára megnyugtató módon rendezte az előfizetői szerződések ügyét, az NMHH pedig a megállapodás révén a fogyasztók számára hatékony jogvédelmi kereteket biztosított.

A hatósági szerződés rögzíti, hogy a 2012 novemberében a UPC ajánlatának elfogadásával módosított előfizetői szerződések formája és tartalma változatlan, a UPC ugyanakkor – annak érdekében, hogy  a hatósági eljárásban feltárt szolgáltatói magatartásból az előfizetőket semmilyen hátrány ne érhesse – vállalta, hogy ezeknek az előfizetői szerződéseknek az esetében nem alkalmazza a ráutaló magatartással kötött szerződésekre vonatkozó törvényi kivételt. Vagyis a kétoldalú módosításokat pusztán ráutaló magatartás, például a szolgáltatás változatlan igénybe vétele vagy a havidíj befizetése esetén nem tekinti elfogadottnak. Az érintett szerződések kétoldalú szerződésmódosítás során csak az előfizetők kifejezett szóbeli vagy írásos elfogadó nyilatkozatával változtathatók meg.

Korábbi hatósági eljárásában az NMHH azt állapította meg, hogy a UPC 2012 novemberében nem az elektronikus hírközlési törvénynek megfelelően járt el az előfizetői szerződések megszüntetése és új formában, ráutaló magatartással történő létrehozatala során. Emiatt többek között bírságot szabott ki a vállalatra és a szerződések korábbi állapotra való visszaállítását rendelte el. A UPC felülvizsgálati kérelme nyomán született bírósági ítélet részben osztotta mindkét fél álláspontját, és tett mind a két fél számára kedvező megállapításokat is. A bíróság megerősítette az NMHH határozatát a bírságról és arról, hogy az előfizetői szerződések megszüntetése nem a jogszabálynak megfelelően történt. Ugyanakkor azt is kimondta a bíróság, hogy a hatóság nem rendelheti el az előfizetői szerződések tartalmának megváltoztatását. A bíróság emiatt új eljárás lefolytatására kötelezte a hatóságot, ennek kapcsán kezdeményezte a UPC a hatósági szerződés megkötését.

A dokumentumban a két fél megnyugtató és előremutató módon tisztázta az érintett előfizetői szerződések helyzetét, így az ügyfelek nem kerülhetnek hátrányba szerződéseik 2012-es megújítása miatt. A szolgáltató és a hatóság a megállapodás megkötésével is kifejezte elkötelezettségét a fogyasztói érdekek hatékony védelme iránt. A szerződés a UPC önkéntes vállalásával automatikusan rendezi az érintett előfizetői szerződések ügyét, a szolgáltató ügyfeleinek semmi teendőjük nincs ezzel kapcsolatosan.

Címke

Like és megosztás

 
 

Önnek ajánlott