Ugrás a tartalomra

Együtt ellenőrzi a DVB-T készülékeket az NFH és az NMHH

DVB-T logoJúlius 31-én zárul a digitális átállás első üteme, amikor az ország középső területén 14 megyében megszűnik a hagyományos analóg műsorszórás. A digitális átállás érintettjei, akik jelenleg kizárólag az M1, az RTL Klub és a TV2 műsorait fogják, ezután csak úgy tudnak ingyenesen televíziózni, ha meglévő készülékükhöz egy set-top-box-ot, illetve egy antennát kapcsolnak, vagy egy előfizetéses szolgáltatást választanak.

Az első ütem véghatáridejéhez közeledve egyre nagyobb a kereslet a műszaki üzletekben a digitális vevőberendezések iránt, ezért az NMHH és az NFH – a fogyasztói jogok teljes körű érvényesülése érdekében – egymással együttműködve végez a területet érintő ellenőrzéseket. Az ellenőrzések során a hatóságok vizsgálják a kereskedelmi forgalomban kapható set-top-boxok és televíziók műszaki megfelelőségét, illetve a digitális vételre való alkalmassággal és a szavatossági-jótállási jogokkal összefüggő tájékoztatási követelmények betartását is.

A digitális műsorok vételéhez szükséges set-top-boxok és televíziók kötelező műszaki paramétereit az NMHH rendelete szabályozza annak érdekében, hogy a megvásárolt eszközökkel a televíziónézők a legjobb kép- és hangminőségben élvezhessék a digitális adásokat. A műszaki üzletekben a digitális vételre alkalmas eszközökön a vevők tájékoztatása érdekében egyértelműen és jól olvashatóan kell feltüntetni, hogy „Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.”

Az NMHH mérésügyi szolgálata folyamatos laborvizsgálatokat is végez a forgalomba kerülő set-top-boxokon, hogy azok ne zavarják más elektromos berendezések rendeltetésszerű működését, illetve megfeleljenek a jogszabályokban rögzített műszaki paramétereknek. A vásárlók az eszközök műszaki megfelelőségével kapcsolatos problémáikat az NMHH-nál jelezhetik.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatainak elsődleges célja, a set-top-boxok és televíziók digitális vételre való alkalmasságával, illetve a fogyasztói jogokkal összefüggő esetleges megtévesztő (írásbeli, szóbeli) tájékoztatások kiszűrése. Az ellenőrzések az üzletek mellett a webáruházakban forgalmazott termékekre és az ott feltüntetett tájékoztatásokra is kiterjednek. A fogyasztóvédelmi hatóság az energiatakarékosságra, mint általános célkitűzésre tekintettel 2012-ben már megvizsgálta a kereskedelmi forgalomban kapható set-top-boxokat, annak feltérképezésére, hogy azok készenléti állapotban mérhető teljesítményfelvétele megfelel-e az európai uniós előírásoknak. Az ellenőrzések pozitív tapasztalatokkal zárultak, hiszen a gyártók valamennyi vizsgált készüléken megfelelően tüntették fel a készenléti és aktív üzemmód energiafogyasztására vonatkozó tájékoztató adatokat. A hatóság ez irányú vizsgálatait – egyéb termékkörökre kiterjesztve – 2013-ban is folytatja.

Az NMHH és az NFH a hivatalból végzett ellenőrzései mellett valamennyi fogyasztói bejelentést megvizsgál, és amennyiben hatásköre megállapítható, megteszi a szükséges intézkedéseket.

Amire érdemes odafigyelni a digitális televíziós vételi eszközök vásárlása során

A digitális televíziózáshoz nem kell új tévékészüléket vásárolni, egy set-top-box-szal (jelátalakító) és egy antennával a meglévő készülék is alkalmassá tehető a digitális vételre.

A set-top-box kiválasztásánál mérjük fel tévézési szokásainkat. Ha megelégszünk az ingyenesen fogható csatornákkal, akkor elég egy alapkészülék, ha az ingyenes csatornák mellett később előfizetéses csomagot is szeretnénk, vagy az adásokat fel akarjuk venni, esetleg megállítani, akkor drágább modellre lesz szükségünk.

A korszerű lapos tévékhez nem kell külön set-top-box, mert az már be van építve a készülékbe.

A set-top-boxokon és a tévéken keresse „Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére” feliratot.

A vásárlási bizonylatokat minden esetben őrizzük meg, ugyanis az utóla­gos jogérvényesítés során a vásárlás tényét, helyét és időpontját a nyugta, számla, illetve a jótállási jegy segítségével igazolhatjuk.

Fogyasztói igényérvényesítés hibás készülék esetén

Ha a termékkel prob­léma van, nem működik, a vásárlás során kapott vagy a terméken elhelyezett tájékoztatással ellentétben nem alkalmas a digitális vételre, továbbá a rendeltetésszerű haszná­lat ellenére meghibásodik, úgy a fogyasztó szavatossági, jótállási igénnyel élhet a kereskedővel szemben.

A set-top-boxokra és a televíziókra 10.000,- forint bruttó vételár felett 1 év kötelező jótállás vonatkozik.  Ennek megfelelően egy éven belül jelentkező hiba esetén a kereskedőtől a készülék javítása, illetve cseréje kérhető. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a fogyasztó a vásárlástól is elállhat. A jótállási kötelezettség alá eső termék 3 munkanapon belüli meghibásodása esetén a fogyasztó azonnali cserére tarthat igényt.

Amennyiben a termék ára 10.000,- forint alatt marad, a fogyasztót 2 év szavatosság illeti meg. A vásárlástól számított 6 hónapon belül felmerülő hiba esetén vélelmezni kell, hogy a probléma gyártási eredetű, így a fogyasztó szintén javításra, cserére tarthat igényt, illetve végső soron a vételárat is visszakérheti. Fontos, hogy a 6 hónapon túl jelentkező hiba esetén is lehetőség van kifogás előterjesztésére, ekkor viszont a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba oka már a vásárlás során is fennállt. Az 1 éves kötelező jótállás letelte után a második évben a 10.000,- forint feletti értékű termékre is érvényesíthetőek a szavatossági jogok.

Érdemes tudni, hogy internetes webáruházban történő vásárlás esetén a fogyasztót – a szavatossági, jótállási jogok mellett – egy speciális jog is megilleti. A termék átvételétől számított 8 munkanapos határidőn belül még akkor is elállhat indokolás nélkül a vásárlástól, ha a termék egyébként hibátlan. Az elállási szándékot minden esetben írásban érdemes jelezni. A kereskedő elállás esetén 30 napon belül köteles a vételár visszatérítésére.

A fogyasztói kifogást a vásárlás helyén kell előterjeszteni, melyről a kereskedő jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másodpéldányát a fogyasztó részére át kell adni. Amennyiben a panaszügyintézés vagy a vásárlás során bármilyen probléma adódik, a fogyasztónak lehetősége van az üzletben elhelyezett vásárlók könyvébe bejegyzést tenni, melyre a kereskedő 30 napon beül írásban köteles válaszolni. A válaszadás elmaradása, illetve a panaszügyintézés során tapasztalt hiányosságok esetén a fogyasztók a lakóhely szerint illetékes megyei fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhatnak.

A digitális átállással kapcsolatos bővebb információk a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság által működtetett digitalisatallas.hu oldalon olvashatók, a fogyasztói jogokkal kapcsolatos részletek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nfh.hu honlapján érhetők el.

Like és megosztás

 
 

Önnek ajánlott