Ugrás a tartalomra

Hatvanmilliós bírság a UPC-nek

UPC logoHatvanmilliós bírságot szabott ki a UPC-re az NMHH, melyet az jogkövető módon befizet, ugyanakkor a vállalat megvizsgálja a határozattal kapcsolatos fellebbezés lehetőségét, áttekintjük mindkét fél álláspontját.

NMHH: A szolgáltató sem módosíthatja tetszése szerint a szerződéseket

2012 novemberében a UPC Magyarország Kft. (UPC) levélben kereste meg előfizetőit, és érvényben lévő szerződéseik megszüntetését, illetve egy – a cég állítása szerint azzal mindenben megegyező tartalmú – új szerződés „ráutaló magatartással” történő megkötését kezdeményezte. A cég jogszerűtlen eljárása súlyosan sértette mintegy 800 ezer előfizető érdekét, amiért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 60 millió forintos bírságot szabott ki a szolgáltatóra.

A UPC levelében arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy a cég megszűntnek tekinti a régi, szóban vagy írásban megkötött szerződésüket, egyben elfogadottnak tekint egy újat, ha az előfizető úgymond „ráutaló magatartásával” továbbra is igénybe veszi a szolgáltatását, vagy az értesítést követő számláját rendben befizeti. Az ajánlat sima postai levélben érkezett az előfizetőkhöz. Az ilyen küldemény átvétele nem igazolható, ráadásul a szerződéses jogviszonyt alapjaiban érintő ajánlatot a UPC egy Tájékoztató címet viselő levél hátoldalán, reklámszövegek között helyezte el, amit az előfizetők sok esetben észre sem vettek.

Az NMHH a levél kapcsán azonnal figyelmeztette az előfizetőket, hogy a ráutaló magatartással esetlegesen létrejövő szerződéseik kevesebb védelmet nyújtanak számukra, mint az írásban vagy szóban megkötöttek, ezért figyelmesen olvassák el a levelet és jelezzék a szolgáltatónál, ha ragaszkodnak meglévő szerződéseikhez. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a ráutaló magatartással kötött szerződés későbbi módosításához nem szükséges az előfizető kifejezett akarata, ezért a szolgáltató által kezdeményezett bármely módosítás – így például egy esetleges díjemelés is – bekövetkezhet az előfizető beleegyezése nélkül.

Az előfizetők figyelmeztetésével egyidejűleg az NMHH hivatalból is eljárást indított, hogy megállapítsa, jogszerű volt-e a UPC szerződésmódosítási kísérlete. A vizsgálat során kiderült, hogy a szolgáltató jogsértő módon járt el a szerződésmódosítások során, mert nem volt meg a szolgáltató és az előfizetők között hatályban lévő szerződések megszüntetésére irányuló közös megegyezés.

A vizsgálat megállapította, hogy a UPC helytelenül tekintette új szerződés elfogadására utaló magatartásnak azt, ha ügyfelei továbbra is igénybe veszik szolgáltatását, illetve rendben befizetik esedékes számláikat. A jogszabályok alapján ebből a szolgáltató nem következtethet arra, hogy az ügyfél eredeti szerződését meg akarná szüntetni, és egy másikat szeretne kötni, vagyis ezek nem minősülnek az ügyfél részéről ráutaló magatartásnak.

A szerződésmódosításokkal a UPC célja vélhetőleg az volt, hogy önmaga és ügyfelei között ráutaló magatartással megkötött szerződéseket hozzon létre, melyeket később egyoldalúan, az előfizetők kifejezett beleegyezése nélkül, számukra akár hátrányosan is módosíthat, amire az eredeti szerződések érvényben hagyásával nem lett volna módja.

A UPC magatartása mintegy 800 ezer ügyfele érdekét sértette súlyosan, mivel figyelmen kívül hagyta az előfizetői szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket. Az előfizetők védelme érdekében az NMHH a szolgáltatót első fokon 60 millió forintos bírsággal sújtotta.

UPC Magyarország: Együttműködünk, szolgáltatásainkat nem érinti a döntés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a UPC tavalyi szerződésmegújításához kapcsolódóan állapított meg bírságot, amit a hatóság álláspontja szerint az újraszerződtetés során felmerült eljárási hibák alapoztak meg. A határozat nem érinti az érvényben lévő előfizetéseket, az előfizetőknek semmi teendőjük nincs az üggyel kapcsolatban. A UPC továbbra is folyamatosan, változatlanul biztosítja szolgáltatásait ügyfeleinek. A szerződésmegújítás ügyében a szolgáltató mindvégig együttműködött a hatóságokkal és a jövőben is a hírközlési biztossal kötött megállapodásnak és a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. A vállalat befizeti a bírságot, ugyanakkor megvizsgálja a határozattal kapcsolatos fellebbezés lehetőségét.

A UPC a szerződésállományának egységesítése, illetve az egyszerűbb, hatékonyabb ügyfélkiszolgálás és kapcsolattartás érdekében ajánlott fel tavaly novemberben szerződésmegújítást az előfizetőinek. A szerződés új módon való megkötése kizárólag formai változást jelentett, ami sem a csomagokat, sem a szolgáltatást nem érintette, és minden más feltétel is teljesen változatlan maradt. A UPC ezzel semmilyen hátrányt nem kívánt ügyfeleinek okozni, épp ellenkezőleg, a módosításokkal szembeni ellentmondási jogukat megtartva egyszerűsíteni kívánta a szolgáltató az előfizetők

A UPC a szerződésmódosítás ügyében mindvégig, folyamatosan együttműködött a hatóságokkal. A fogyasztók érdekeit érintő aggályok rendezésére megállapodást kötött a média- és hírközlési biztossal, amelynek értelmében a UPC a korábbinál pontosabb, teljes részletességű és széles körű tájékoztatást nyújtott előfizetőinek az általa ajánlott szerződésmegújításról, és meghosszabbította a határidőt annak elfogadására vagy visszautasítására. A meghosszabbított határidőig az előfizetők kevesebb mint egy százaléka jelezte csupán, hogy nem kíván élni a szerződésmegújítás lehetőségével. Az előfizetők döntő többsége tehát elfogadta a szerződések formai egységesítést, és a módosításokkal kapcsolatos egyszerűbb ügyintézés lehetőségét választotta.

A UPC a jövőbeli esetleges szerződésmódosítások során továbbra is a hírközlési fogyasztói jogok biztosával kötött megállapodásban foglalt elveknek és a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. A társaság előfizetőinek, ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is minden joguk és lehetőségük megvan arra, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben jelezhessék, ha nem kívánják elfogadni a szerződési feltételek őket érintő módosításait.

Az NMHH által most kiszabott bírságot a UPC Magyarország  jogkövető módon befizeti, ugyanakkor a vállalat megvizsgálja a határozattal kapcsolatos fellebbezés lehetőségét.

Címke

Like és megosztás

 
 

Önnek ajánlott