Ugrás a tartalomra

MinDig TV - 2009. decemberi akció

MinDig TV logoAkciós feltételek a „MinDig TV +2 program” akcióhoz

1. Az akció – a készlet erejéig - minden olyan résztvevő számára nyitott, aki az alábbi feltételek szerint vásárol CAS kártyaolvasóval ellátott MinDig TV matricás dekódert Magyarországon.

2. Az akció menete:

A résztvevők a Szervező, az Antenna Digitális Televízió Műsorterjesztő Kft. (továbbiakban: ADTM Kft.) által meghirdetett akcióban az alábbiak szerint vehetnek részt:

    * Amennyiben a Magyarországon forgalmazott, CAS kártyaolvasóval ellátott MinDig TV matricás dekódert (beltéri egységet) a kiskereskedelmi egységben vásárló a vásárlás tényét az igazoló számla/gépi nyugta másolatával - és a későbbiekben felsorolt személyes adataival együtt - beküldi az akciót meghirdető társaság címére, abban az esetben az akciót meghirdető cég lehetővé teszi számára, hogy a jelenleg elérhető 7 (m1 HD, m2 HD, Duna TV HD és az RTL Klub, TV2, Duna II Autonómia SD formátumú programjai, tesztjelleggel pedig az Euronews programja angol, német és francia nyelven, továbbá tesztjelleggel három rádiócsatorna, a Magyar Rádió MR1 Kossuth, MR2 Petőfi és MR3 Bartók Rádió programok) előfizetési díj nélkül fogható csatorna mellett további két – Terra+ kódolt - csatorna; a HírTV és az ATV (magyar nyelvű programjai) is előfizetési díj nélkül legyenek igénybe vehetők számára, – a Terra + kártya készletének erejéig - a kártya aktiválásának időpontjától számított 1 éven keresztül.

    * Az akcióban azon vásárlók is részt vehetnek, akik a meghatározott időszakon belül vásárolt beltéri egységük mellé a forgalmazó által összecsomagoltan már beszerezték Terra+ kártyájukat. A kártyák tetszés szerinti időpontban aktiválhatóak, de az aktiválást követő egy év múlva érvényességük lejár.

    * A két kódolt csatorna elérése az akcióban részt vevők számára a Terra+ kártya – a lentiekben megadott - szállítási címre történő eljuttatásával válik lehetővé. A kártya eljuttatása az akció feltételeinek megfelelő résztvevők számára ellenszolgáltatás nélkül biztosított.

    * A fentiekben említett két kódolt csatorna 1 évig történő ingyenes elérését az alábbi, valamennyi feltételeknek megfelelő résztvevők számára garantáljuk.

3. Az akcióban való részvétel feltételei:

I. Az akcióban az alábbi típusú dekódereket vásárlók vehetnek részt:

    * Optibox T1000 HDCX
    * Alcor HD2000 (Conax)
    * Strong SRT 8345 CI
    * Strong SRT 8300 CI
    * TechniSat DIGYBOXX T4 CX
    * TechniSat HDT4
    * Triax TR500H

II. A beküldött számlamásolaton jól kivehetőnek kell lennie az alábbi tartalmaknak:

    * dekóder típusának,
    * számla sorszámának,
    * a vásárlás helyének és dátumának.

III. Az akcióban való részvétel feltétele továbbá, hogy a számlamásolat mellett a dekóder vásárlója az alábbi adatait is feltüntesse:

    * Az akcióban részt vevő neve:
    * Címe: Magyarország, [irányítószám,helység, közterület neve, házszám, és ha van: emelet, ajtó]
    * Szállítási címe (amennyiben eltér a fenti címtől és ahol 8 és 17 óra között elérhető): Magyarország, [irányítószám, helység, közterület neve; házszám, és ha van: emelet, ajtó]
    * Telefonszáma (ha van):
    * e-mail címe (ha van):

Amennyiben a felsorolt adatok valamelyike hiányos vagy nem értelmezhető, az esetben az ADTM Kft. jogosult az érintettet kizárni az akcióban résztvevők köréből. Ezen kizáró feltétel alól kivételt képez az e-mail cím hiánya.

A számlamásolat, illetve az adatok postai küldeményként, levélben, e-mailben szkennelt mellékletként és faxon érkezhetnek be az ADTM Kft. számára.

Egy számla az akcióban való részvételre egyszer jogosít.

A borítékra, az e-mail üzenet tárgyaként, továbbá a faxon elküldött oldal tetejére kérjük írja rá:

„MinDig TV – 2009. decemberi akció”

4. Beküldési postacím: 1519 Budapest, Pf. 447.
e-mail cím: antennah@ahrt.hu
fax szám szám: 06 1 464 2239 vagy 06 1 464 2245

5. Az akció időtartama: A vásárlás időpontja: 2009. december 1. és 2009. december 31. közötti.
A számlamásolatok beérkezésének utolsó napja: 2010. január 10.

6. Az akció által biztosított két csatorna elérésének lehetősége pénzre nem váltható át.

7. Az akciót meghirdető ADTM Kft. vállalja, hogy a két Terra+ kódolt csatorna – ATV és HírTV– eléréséhez szükséges vevőkártyát - a Terra+ kártya készletének erejéig - az akció feltételeinek megfelelő résztvevők számára 2010. január 31-ig eljuttatja.

8. Az akcióban történő részvételből ki vannak zárva a fentiekben sorolt beltéri egységeket forgalmazó viszonteladók.

9. Reklamációt levélben az ADTM Kft., 1519 Budapest, Pf. 447. címre 2010. február 15-ig fogadunk el.

10. Azáltal, hogy a résztvevő az akcióban részt vesz, feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy:

    * személyes adatait a Szervező ADTM Kft. az akció lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezésének megfelelően kezelje.
    * személyes adatai (név, postacím, telefon, e-mail cím) a Szervező ADTM Kft. adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.

11. Az a résztvevő, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen:

ADTM Kft. 1519 Budapest, Pf. 447.

Az adatok kezelését az akció lebonyolításával megbízott Antenna Hungária Zrt. végzi.

12. A résztvevők a számlamásolat Szervező részére történő továbbításával a jelen akciós feltételekben foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Like és megosztás

 
 

Önnek ajánlott